Sami zobaczcie
Pobierz
broszurę

WARSZAWIAKU! WEŹ UDZIAŁ!

Nowe boiska

Od 2010 r. Legia Warszawa (obecny Mistrz Polski), gra na nowym stadionie miejskim. Mieści on ponad 31 tys. kibiców, którzy mogą w komfortowych warunkach dopingować swój klub. Nowoczesny i funkcjonalny stadion był nominowany do prestiżowej nagrody Stadium Business Awards 2011. czytaj więcej

Wielkiej piłki nie byłoby jednak bez młodych zawodników, którzy od najmłodszych lat mogą trenować na wielofunkcyjnych boiskach – Syrenkach. Za ponad 30 mln złotych w stolicy powstało osiem takich obiektów. Poza piłką nożną trenować tam można m.in. koszykówkę, siatkówkę, tenis stołowy i ziemny, a także korzystać z rekreacyjnych ścianek wspinaczkowych.


Wysportowany mały warszawiak

Kluby mogą korzystać z obiektów sportowych dzięki rozbudowanemu i efektywnemu systemowi miejskich dotacji. W latach 2007-2017 na wspieranie i upowszechnianie. kultury fizycznej oraz szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży wydaliśmy ponad 346 mln zł. czytaj więcej

Tylko w 2017 r. dotowaliśmy działalność szkoleniową 198 klubów i organizacji sportowych, w których trenuje ponad 28 tys. młodych sportowców w aż 45 dyscyplinach. Wspieramy uprawianie sportu wśród wszystkich warszawiaków. Dzięki miejskim funduszom mogliśmy zrealizować wiele programów skierowanych do różnych grup wiekowych. Najmłodsi mogli uczestniczyć w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży (WOM) czy programach organizowanych podczas ferii zimowych czy wakacji letnich. Warszawska Olimpiada Młodzieży (WOM) jest corocznym wydarzeniem sportowym z wieloletnią tradycją, której celem jest nie tylko upowszechnianie sportu wśród młodych mieszkańców stolicy, ale również przeciwdziałanie agresji oraz profilaktyka zdrowotna i społeczna. Dzięki tej inicjatywie zajmujemy pierwsze miejsca we współzawodnictwie wojewódzkim i ogólnopolskim. Łącznie w zawodach eliminacyjnych i finałowych 50. edycji WOM uczestniczyło blisko 65 tys. zawodników. W sezonie 2015/2016 na zawody (edycja szkolna) przeznaczyliśmy 470 tys. zł, a rok później 540 tys. zł. Finansujemy również rywalizację WOM w edycji klubowej, na którą w 2017 r. wydaliśmy ponad 182 tys. zł.

W akcjach „Lato w mieście” i „Zima w mieście” w latach 2007-2017 uczestniczyło ponad ćwierć miliona młodych warszawiaków. Tylko w 2017 r. w 108 placówkach edukacyjnych, w ciągu dwóch tygodni zimowego wypoczynku, w akcji wzięło udział 11 tys. uczniów. Program „Lato w mieście” również cieszy się niesłabnącą popularnością. Najlepiej obrazują to statystyki dotyczące frekwencji.

W 2017 r. do dyspozycji młodych warszawiaków oddaliśmy aż 135 wakacyjnych placówek edukacyjnych, do których uczęszczało ponad 20 tys. dzieci – to o ponad 2 tys. więcej niż przed dwoma laty. Na chętnych czekały również liczne propozycje sportowe – w ramach programu dzieciaki mogły korzystać z ponad 60 obiektów sportowych – dzielnicowych i miejskich.


Sport osób z niepełnosprawnościami i seniorów

Realizujemy także programy dla dorosłych, m.in.: Aktywny warszawiak, Senior – starszy sprawniejszy czy Niepełnosprawny – sprawniejszy. Na realizację tych trzech programów w latach 2007-2016 przeznaczyliśmy blisko 4 mln zł. czytaj więcej

Bardzo ważne dla miasta są inicjatywy sportowe adresowane do osób z niepełnosprawnościami. Celem tych działań jest podnoszenie aktywności fizycznej i wspieranie talentów oraz integracja społeczna. Od 2008 r. realizujemy program „Niepełnosprawny - sprawniejszy”, obejmujący zajęcia z nauki doskonalenia pływania. Głównym celem tej inicjatywy jest zachęcanie do ruchu osób z niepełnosprawnościami w różnym przedziale wiekowym i o różnym poziomie aktywności. W latach 2012-2016 realizowaliśmy program we współpracy z trzema stowarzyszeniami, organizującymi zajęcia dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz niewidomych i słabo widzących. Co roku przyznajemy również dotacje na realizację zadań na rzecz wspierania różnorodnych form aktywności sportowej i rekreacyjnej osób z niepełnosprawnościami, m.in. szkolenia oraz organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.

W 2012 r. na sport osób niepełnosprawnych przeznaczyliśmy blisko 556 tys. zł, dzięki którym sportowcy mogą przez cały rok uprawiać takie dyscypliny jak: pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka, koszykówka czy siatkówka. W 2016 r. zainwestowaliśmy ponad 482 tys. zł, a w 2017 r. – ponad 417 tys. zł.

Do najważniejszych imprez i wydarzeń, które wsparliśmy finansowo w latach 2012-2017 należą: Europejski Turniej Piłki Nożnej Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych, Turniej Piłki Siatkowej Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych, Amp Futbol Cup, Puchar Świata w szermierce na wózkach czy Warszawskie Integracyjne Igrzyska Sportowe „Razem do zwycięstwa”. Mając na uwadze rosnącą liczbę seniorów (grupa ta stanowi obecnie ponad 23% populacji miasta), wspieramy programy ich aktywności fizycznej. To część Strategii Warszawa 2030, która zakłada, że stolica będzie miastem otwartym, przyjaznym i wygodnym dla wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek. Według najnowszych danych, w 2017 r. 100 tys. seniorów korzysta z ponad 200 różnorodnych projektów sportowych i rekreacyjnych prowadzonych w instytucjach miejskich. Są to m.in. programy Senior starszy sprawniejszy czy Aktywny senior.

W 2017 r. zorganizowaliśmy Warszawską Olimpiadę Seniorów – jednodniową imprezę o charakterze sportowo-rekreacyjnym, dedykowaną osobom w wieku 60+. W tej pierwszej tak dużej inicjatywie odpowiadającej na potrzeby osób starszych, którzy chcą rozwijać swoją aktywność fizyczną, wzięło udział ponad 500 uczestników.


Plener i młodość

Dzięki powiększającej się liczbie siłowni plenerowych, Warszawa staje się miastem, gdzie możliwe jest uprawianie sportu na świeżym powietrzu przez cały rok. W ramach projektu „Warszawa w dobrej kondycji!” powstało 110 siłowni plenerowych. czytaj więcej

Następne siłownie zbudowano z inicjatywy mieszkańców w ramach kolejnych edycji budżetu partycypacyjnego: w 2015 r. – 10, a rok później – 21. Inwestycje prowadzą również dzielnice. Obecnie warszawiacy mogą korzystać z 233 siłowni plenerowych i 40 urządzeń do street workoutu.

Wspieramy finansowo najzdolniejszych młodych sportowców. W latach 2007-2018 Stypendia sportowe m.st. Warszawy wypłaciliśmy blisko 4,5 tys. zawodnikom, łącznie ponad 21 mln zł. Tylko w 2018 r. przeznaczyliśmy na stypendia sportowe ponad 3,3 mln zł., wspierając 416 sportowców, w tym 21 trenerów, którzy w 2017 r. wyróżnili się najlepszymi osiągnięciami. Stypendia sportowe są udzielane od kilkunastu lat. Warto dodać, że suma środków przeznaczanych na stypendia systematycznie rośnie. W 2015 r. było to blisko 1,2 mln zł, w 2016 r. 1,9 mln zł, w 2017 r. ponad 2,1 mln zł., a w 2018 r. to już ponad 3,3 mln zł.


Sportowe zmiany w stolicy

W latach 2017-2019 przeznaczymy ponad 130 mln zł na rewitalizację i modernizację siedmiu miejskich ośrodków sportowych, zapewniając w ten sposób wysoki standard uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Mieszkańcy mogą już korzystać ze zmodernizowanego ośrodka „Inflancka”. czytaj więcej

Wymieniliśmy powłokę pneumatyczną nad pływalnią wraz z wentylacją, zmodernizowaliśmy instalację uzdatniania wody, pojawiły się również nowe wodne atrakcje, a to nie koniec zmian. W 2018 r. oferta ośrodka poszerzy się o kompleks saun. Rozbudowujemy również atrakcje Parku Kultury w Powsinie. Na jego terenie pojawiły się elementy małej architektury, od początku roku mieszkańcy mogą korzystać z dwóch nowych kortów tenisowych wyposażonych w nową powłokę zadaszenia hali, nową nawierzchnię z trawy sztucznej, system ogrzewania oraz energooszczędne oświetlenie. Najmłodsi warszawiacy już mogą korzystać ze zmodernizowanego placu zabaw, który zmienił się nie do poznania. Przed nami jeszcze modernizacja basenu i placu gier z mini golfem. Tempa nabierają również prace prowadzone w pozostałych stołecznych ośrodkach sportowych. Trwa kompleksowa modernizacja ośrodka „Moczydło”. Poza całkowitą przebudową basenów, zmodernizujemy i rozbudujemy także boiska plażowe do siatkówki i piłki nożnej. W kwietniu 2018 r. otrzymaliśmy pozwolenie na budowę w celu modernizacji ośrodka „Namysłowska”, który czeka teraz wybór wykonawcy. Zakres prac jest bardzo szeroki. Dzięki przebudowie miejsce to zyska nowe funkcje rekreacyjno-sportowe. Oprócz dobrze znanych warszawiakom basenów, stworzymy ogólnodostępną strefę sportów miejskich, a przede wszystkim pełnowymiarowe lodowisko, które latem będzie wykorzystywane przez rolkarzy. Nie zapominamy również o miłośnikach sportów zimowych. Trwają prace związane z montażem nowej maty zjazdowej w ośrodku „Szczęśliwice”. Unowocześniona zostanie też drewniana konstrukcja tarasu widokowego w górnej części stoku oraz stacja górnej kolei krzesełkowej, a to nie wszystko. Trwa przetarg na wykonawcę kolejnego etapu modernizacji, obejmującej remont budynku ośrodka.

W ośrodku sportowym „Polonia” planujemy wzniesienie dwóch nowych trybun i całkowitą przebudowę legendarnej trybuny „kamiennej” oraz dodatkowo budowę nowej bieżni lekkoatletycznej oraz zaplecza sanitarnego i szatni. Prace w obiekcie przy ul. Konwiktorskiej będą podzielone na kilka etapów. Po przebudowie stadion będzie mieścił blisko 12 tys. widzów na zadaszonych trybunach. Dodatkowo powierzchnia użytkowa obiektu wzrośnie o około 2,5 tys. mkw. To przestrzeń, którą będą mogły wykorzystać m.in. klub i sekcje sportowe.


„Zabiegana” Warszawa

Mieszkańcy Warszawy chętnie uczestniczą w rywalizacji sportowej. Szczególną popularnością wśród biegaczy cieszy się Triada biegowa – Zabiegaj o pamięć. Składają się na nią: Bieg Konstytucji 3 Maja, Bieg Powstania Warszawskiego oraz Bieg Niepodległości. czytaj więcej

W 2017 r. wzięła w nich udział rekordowa liczba zawodników.

27. Bieg Konstytucji ukończyło 5161 osób (w tym 4264 biegaczy, 773 dzieci i 124 zawodników nordic walking). W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił 14% wzrost frekwencji. Podczas 27. Biegu Powstania Warszawskiego trasę ukończyło prawie 10 tys. osób (w tym prawie 3 tys. biegaczy na dystansie 5 km, blisko 7 tys. biegaczy na dystansie 10 km i 5 zawodników na wózkach). To o 16% więcej niż rok wcześniej. W 29. Biegu Niepodległości dla biegaczy przygotowaliśmy aż 18 tys. pakietów startowych – czyli o 3 tys. więcej niż w 2016 r. Tym samym bieg ten stał się największym biegiem ulicznym w Polsce.


Rok rzeki Wisły

W ramach programu Aktywnie nad Wisłą w 2017 r. (obwołanym Rokiem Rzeki Wisły) dofinansowaliśmy organizację zajęć i imprez na rzeką na łączną kwotę 500 tys zł. W ramach tej inicjatywy zrealizowano zajęcia wioślarskie dla amatorów, zajęcia kajak polo, czytaj więcej

szkółkę żeglarstwa tradycyjnego, szkolenie z użyciem desek typu SUP oraz wyciągu wakeboardowego oraz liczne imprezy rekreacyjne w zakresie upowszechniania sportów wodnych. Zorganizowaliśmy spływy kajakowe, zawody na tradycyjnych drewnianych łodziach wiosłowych, regaty wioślarskie, nadwiślański triathlon wioślarski oraz powitanie lata z kajak polo.


Było o nas głośno

Stolica stała się również areną rozgrywek największych międzynarodowych wydarzeń sportowych. W Warszawie w ostatnich latach odbywały się m.in. Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn, piłkarski finał Ligi Europy i mecze tenisowe Davis Cup. czytaj więcej

Przez ulice naszego miasta przejechali równie kolarze uczestniczący w Tour de Pologne, a na stołecznych stadionach rywalizowali również lekkoatleci podczas Memoriałów Kamili Skolimowskiej.

W 2008 r. zostaliśmy wyróżnieni tytułem Europejskiej Stolicy Sportu. Otrzymaliśmy go za szczególne osiągnięcia w rozwoju sportu dzieci i młodzieży, walkę z patologiami oraz organizację czasu wolnego młodzieży. Tak uzasadniła swoją decyzję o wyróżnieniu Warszawy komisja Europejskiego Stowarzyszenia Stolic Sportowych (ACES).

Warszawa stała się miejscem rozgrywek największych międzynarodowych wydarzeń sportowych, jak m.in. lekkoatletyczny Memoriał Kamili Skolimowskiej.

Byliśmy także gospodarzem jednej z największych imprez piłkarskiego świata – Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012. Turniej był ogromnym sukcesem organizacyjnym. Szacuje się, że do Warszawy przyjechało około 200 tys. kibiców z zagranicy i ponad 300 tys. kibiców z Polski. To co się działo w Strefie Kibica UEFA EURO 2012 było największą i zarazem najdłużej trwającą imprezą masową w stolicy. O jej sukcesie mówią przede wszystkim liczby. Przez 25 dni strefę kibica przed Pałacem Kultury i Nauki odwiedziło blisko półtora miliona ludzi! Turniej trwał ponad trzy tygodnie, ale dla warszawiaków najważniejszymi dniami pozostaną te, w których grała reprezentacja Polski. Polakom za każdym razem kibicowało w strefie około 100 tys. ludzi.

Gościliśmy również Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które rozgrywane były we wrześniu 2010 r. W Igrzyskach udział wzięło blisko 1500 sportowców reprezentujących 57 państw z Europy i Azji.

Rok 2017 również obfitował w duże, międzynarodowe imprezy sportowe, których gospodarzem była Warszawa. Sezon rozpoczął się energicznie od finału Pucharu Polski Koszykarzy. Odbyły się m.in. wielki finał zawodów Cavaliada Tour 2016/2017, żużlowe zawody Lotto Warsaw FIM Speedway GP, lekkoatletyczny Lotto Warszawski Memoriał Kamili Skolimowskiej na Stadionie PGE Narodowym, duże imprezy w judo i taekwondo. Miasto było gospodarzem Enea 5150 Warsaw Triathlon z serii Ironmann oraz bardzo popularnych imprez biegowych dla fanów ekstremalnych przeżyć – biegów przeszkodowy Runmageddon oraz wspierającego polską transplantologię „Biegu po nowe życie”.

Byliśmy również gospodarzem Mistrzostw Europy Seniorek i Seniorów w judo. Były to cztery dni pełne emocji dla polskich i zagranicznych zawodników oraz kibiców. Udział wzięło 369 zawodników z 41 państw. Na zawody przybyło ok. 5 tys. kibiców z całej Polski. Zapełnione trybuny dopingowały zawodników w walkach o medale. W przygotowaniu i organizacji całej imprezy pomagało około 100 wolontariuszy.


Współpracujemy i uczestniczymy

W 2017 r. podjęliśmy współpracę z Centro Sportivo Educativo Nazionale w Rzymie. Instytucja ta jest liderem projektu Integrated Sport Caravan. Razem przygotowujemy nowe działania w zakresie integracji społecznej przez sport, współfinansowane z programu Erasmus+Sport. czytaj więcej

Wzięliśmy także udział w XXIX Letniej Uniwersjadzie w Tajpej w sierpniu 2017 r. W Igrzyskach Studentów uczestniczyło 181 polskich sportowców, a wśród nich 35 zawodników związanych ze stolicą. W 2016 r. stworzyliśmy przed Pałacem Kultury i Nauki strefę rekreacyjną, która stała się niewątpliwym hitem lata - odwiedziło ją ponad 15 tys. gości. Dlatego rok później wróciliśmy do tej inicjatywy. Tym razem piaszczyste boiska przenieśliśmy na plażę w pobliżu mostu Poniatowskiego. Przez trzy miesiące funkcjo- nowania strefy, zorganizowaliśmy prawie 20 imprez, które dotyczyły różnych dyscyplin sportu, m.in. siatkówki plażowej, fitnessu, street workoutu, plażowej piłki ręcznej oraz futbolu amerykańskiego. W sumie strefę odwiedziło ponad 16 tys. osób w różnym wieku. Rozpoczęliśmy również prace nad opracowaniem nowego programu operacyjnego Sport i Rekreacja, we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego, zgodnie ze Strategią Warszawa 2030.


Jesteśmy aktywni

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2017/2018 wdrożyliśmy nowe oferty i programy skierowane do szerokiego kręgu odbiorców w Warszawie. „Aktywna rodzina” to program dla wszystkich, którzy poprzez wspólną aktywność ruchową chcą zadbać o zdrowie swoich najbliższych oraz pogłębić relacje rodzinne. czytaj więcej

Natomiast „Aktywna mama” to zajęcia przeznaczone dla pań, które chciałyby rozpocząć aktywność fizyczną w czasie ciąży, a także dla tych, które chcą wrócić do formy po porodzie. W zróżnicowanej ofercie nie zabrakło również miejsca dla seniorów. „Aktywny senior” to prozdrowotne zajęcia w wodzie, na sali gimnastycznej, a także możliwość korzystania z siłowni pod okiem wykwalifikowanych trenerów. W warszawskich ośrodkach nie zabraknie również nauki pływania, rehabilitacji w wodzie, aqua aerobiku czy fitness, a wszystko to pod okiem trenerów i kadry instruktorów.

Od października 2017 r. Stołeczne Centrum Sportu „Aktywna Warszawa” wprowadziło nową usługę – kartę Wspólna Aktywna. Dzięki niej możliwe jest korzystanie z objętych programem obiektów bez konieczności zakupu dodatkowych biletów czy karnetów. Obecnie karta działa w ośrodkach „Grzybowska”, „Rozbrat-Jutrzenka”, „Solec” oraz w sportowym kompleksie przy ul. Inflanckiej. Dzięki karcie to użytkownik decyduje kiedy i gdzie skorzysta z oferty. Kartą można opłacić bilety jednorazowego wstępu. To wygodny sposób płacenia, bez posiadania przy sobie gotówki – szczególnie bezpieczny w przypadku dzieci. Jej zakup to nie tylko swoboda i niezależność, ale również zysk. Przy zakupie karty o dowolnej wartości można otrzymać zniżkę sięgającą nawet 20%.