link prowadzi do strony głównej Sami Zobaczcie

Pobierz
broszurę
(8,85 MB, PDF)

WARSZAWA - MIASTO KULTURY

Rola kultury w myśleniu o mieście

Warszawa to nowoczesne miasto, w którego ofercie kulturalnej każdy znajdzie coś dla siebie. Jest miastem, do którego chce się przyjeżdżać i w którym chce się zostać. Miastem, które umie pokazać swoją unikatowość, historię i swoje osiągnięcia kulturalne. Kultura buduje pozycję miasta, a miasto kultury przyciąga inwestorów, nowych ludzi i przemysł kreatywny. czytaj więcej

W 2012 r. powstał „Program Rozwoju Kultury w Warszawie do 2020 r.”, pierwszy strategiczny dokument, dotyczący rozwoju stołecznej kultury, w prace nad którym zaangażowały się środowiska pozarządowe i ludzie kultury. Jest to najważniejszy dokument, na podstawie którego budujemy politykę kulturalną Warszawy. W jego ramach realizujemy programy wsparcia twórczości oraz instytucji w obszarze zarządzania, przyciągania publiczności, a także edukacji kulturalnej.

Rozwijamy także Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, który integruje środowiska zajmujące się edukacją kulturalną, instytucjonalne, oświatowe, pozarządowe i nieformalne. Łączy możliwości i potencjał, jaki drzemie w instytucjach artystycznych i instytucjach animacji kultury, organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Dzięki temu w 2012 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej. Programem objęci są wszyscy uczniowie warszawskich szkół podstawowych i gimnazjalnych (ok. 100 tys. uczniów). Od 2009 r. przyznajemy również Warszawską Nagrodę Edukacji Kulturalnej. Program rozwoju publiczności pomaga natomiast instytucjom kultury w rozwijaniu relacji z widzami. Obejmuje szereg działań – od edukacyjnych i animacyjnych, przez planowanie działalności artystycznej, aż do promocji i marketingu. Przez dwa lata realizacji europejskiego projektu ADESTE (2015-2016) zorganizowaliśmy ponad 150 godzin warsztatów szkoleniowych oraz ponad 200 godzin spotkań roboczych, poświęconych rozwijaniu wspólnych działań i projektów na rzecz budowania więzi z publicznością. W ramach programu przeszkolono ponad 60 pracowników z 30 warszawskich instytucji kultury. W 2017 r., po raz pierwszy, przeprowadziliśmy warsztaty szkoleniowe dla pracowników 20 warszawskich domów kultury.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Warszawa czyta książki

200 placówek bibliotecznych, księgozbiór, który liczy ponad 5 milionów woluminów, nowoczesne nośniki - warszawskie biblioteki mają duży potencjał społeczny i kulturotwórczy. Wprowadziliśmy Program Rozwoju Bibliotek, ponieważ widzimy w tym szansę na poprawę poziomu czytelnictwa w naszym mieście. Warto przypomnieć, że wznowiliśmy m.in. Nagrodę Literacką m.st. Warszawy, współorganizujemy Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego, współuczestniczymy w organizacji Warszawskich Targów Książki. czytaj więcej

Chcemy stworzyć nowoczesne centra biblioteczne, wykorzystujące nowe technologie. Współczesne biblioteki oprócz prowadzenia działalności podstawowej w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych, podejmują szereg działań związanych z szeroko rozumianą kulturą, edukacją i informacją. Stają się miejscami sąsiedzkimi, gdzie można wziąć udział w dyskusji, konsultacjach społecznych, napisać projekt do budżetu partycypacyjnego. Przykładem takiego wielofunkcyjnego miejsca jest Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży na Mokotowie, którą otworzyliśmy w 2014 roku. To miejsce, w którym podczas rozwijania umiejętności informacyjnych i informatycznych, wykorzystywane są różne techniki edukacyjne z uwzględnieniem metod tradycyjnych w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi i multimedialnymi. W 2018 r. przeznaczyliśmy 10 mln zł na wartościowanie stanowisk bibliotecznych, ponadto trwają prace nad wspólnym portalem i identyfikacją wizualną bibliotek. W 2018 r. dzielnica Wawer wzbogaci się o trzy nowoczesne kulturoteki, które połączą funkcję bibliotek i placówek kultury. Na inwestycję przeznaczyliśmy 12 mln zł. Kulturoteki są przykładem nowoczesnego myślenia o roli biblioteki i mądrego wykorzystania ich przestrzeni dla różnych form aktywności kulturalnej. Wpisuje się to w założenia „Programu rozwoju bibliotek”. Nowoczesne centrum kultury łączy dziś wiele funkcji, jest miejscem ciekawych wydarzeń kulturalnych, ale i centrum aktywności lokalnej, w którym sąsiedzi mogą realizować własne projekty na rzecz lokalnej społeczności.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Wsparcie twórczości i mecenat miasta

Jesteśmy mecenasem kultury, wspieramy rozwój twórczości i twórców, inwestujemy w różnorodność i dostępność kultury. Jesteśmy fundatorem Nagrody Literackiej m.st. Warszawy, Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż, VI Nagrody Prezydenta Warszawy w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, Nagrody Klio za najlepszą pozycję varsavianistyczną, przyznawaną podczas Targów Książki Historycznej. czytaj więcej

Nagroda Literacka m.st. Warszawy to konkurs o przedwojennej tradycji, reaktywowany w 2007 r. Adresowany jest do twórców w kategoriach: proza, poezja, literatura dziecięca i varsaviana. W konkursie przyznawana jest także nagroda za całokształt twórczości dla Warszawskiego Twórcy. Pula nagród wynosi 270 tys. zł, nagrodzeni zostają zarówno laureaci, jak i nominowani. Jego celem jest budowanie wizerunku m.st. Warszawy, promocja czytelnictwa i wspieranie twórców.

Natomiast nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż to forma wyróżnienia i promocji najwartościowszych książek reporterskich, które podejmują ważne problemy współczesności, zmuszają do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur. Konkurs dobrze służy promocji Warszawy, której patronem jest rozpoznawalny niemal na całym świecie Ryszard Kapuściński, mistrz reportażu. Stypendia artystyczne m.st. Warszawy przyznawane są od 2009 r. osobom, które poprzez działalność w różnych obszarach twórczości przyczyniają się do upowszechniania i wzbogacania szeroko rozumianej kultury. Stypendyści reprezentują różnorodne dziedziny sztuki: literaturę, sztuki wizualne, upowszechnianie kultury, teatr, film, opiekę nad zabytkami, muzykę i taniec. W 2018 r. budżet na stypendia zwiększyliśmy do dwóch milionów złotych. Dzięki temu dwa razy więcej twórców otrzymało dotacje. Wsparliśmy finansowo 280 artystów na kwotę 6,5 miliona zł. Miasto organizuje również Warszawski Festiwal Kultury bez Barier. We współpracy z Fundacją Kultury bez Barier dbamy o to, żeby stołeczna oferta kulturalna była w coraz większym stopniu dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Kupujemy sprzęt do audiodeskrypcji oraz pętle indukcyjne dla niedosłyszących, szkolimy pracowników obsługi widza, dostosowujemy strony internetowe miejskich instytucji. Jesteśmy wzorem dla innych miast w Polsce. W trakcie 5. edycji imprezy liczba wydarzeń festiwalowych wrosła do ponad 150.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Wspieramy sektor kreatywny

Ułatwiamy budowanie know-how firmom i osobom, które reprezentują przemysły kreatywne. Stwarzamy możliwości wymiany doświadczeń, także na poziomie międzynarodowym. Wspieramy ich rozwój organizując szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, promocję zagraniczną, konferencje i badania. Od 2014 r. realizowany jest program Startup Art, wspierający studentów kierunków artystycznych w realizacji pomysłów biznesowych, w ramach projektu European Creative Cluster Lab. czytaj więcej

Od początku wzięło w nim udział ponad 200 studentów szkół artystycznych w Warszawie. Inną ciekawą inicjatywą jest creative mikser, nowatorskie narzędzie służące do integracji społeczności przedsiębiorców kreatywnych w Warszawie w formule cyklicznych spotkań networkingowych sektora kreatywnego. Organizowane wspólnie z British Council, jest okazją do prezentacji, dyskusji, nawiązania kontaktów biznesowych i poznania ciekawych ludzi.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Od 2007 r. prowadząc otwarte konkursy, przeznaczyliśmy ponad 250 mln zł, dla organizacji pozarządowych na realizację projektów kulturalnych. Ich liczba stale rośnie. Przekazujemy 5% budżetu na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Decyzje dotyczące współpracy z nimi podejmujemy w drodze konkursów, w których wypracowaliśmy transparentne i nowoczesne procedury oraz kryteria. czytaj więcej

W efekcie wspieramy twórców, gwarantujemy środki na utrzymanie siedzib i infrastrukturę, inwestujemy w rozwój kompetencji stołecznych kadr kultury. Wiele prestiżowych wydarzeń kulturalnych, które budują markę Warszawy w sferze kultury, funkcjonuje wyłącznie lub w dużej części dzięki dotacjom pozyskiwanym w otwartych konkursach m.in. Warsaw Summer Jazz Days, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Warszawski Festiwal Filmowy i wiele innych. Do Warszawy zawitały także nowe festiwale Orange Warsaw Festiwal, Good Music Festiwal czy Festiwal Przemiany.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Budujemy infrastrukturę kultury

Nasze inwestycje to nie tylko modernizacje, ale także budowa placówek kultury, które tworzą w mieście nową jakość przestrzeni miejskiej. Dzięki zwiększeniu budżetu na inwestycje kulturalne warszawiacy mają dostęp do coraz nowocześniejszych obiektów. Jednym z najbardziej znanych jest Centrum Nauki Kopernik, którego koszt budowy wyniósł 364,8 mln zł, z czego 207 mln zł, pochodziło z funduszy unijnych. To pierwsze w Polsce miejsce, w którym dzieci, młodzież i dorośli mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia z różnych dziedzin wiedzy, aby lepiej zrozumieć otaczający świat i zachodzące w nim zmiany. czytaj więcej

Jest jedną z wizytówek współczesnej Warszawy – dynamicznego miasta, wspierającego innowacyjność i doceniającego rolę nowoczesnej edukacji. Rozwój tej instytucji ma istotne znaczenie dla harmonijnego rozwoju miasta i jego mieszkańców. Obecnie Centrum Nauki Kopernik rozszerza swoją działalność. Otwarta zostanie Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego. Będzie to interdyscyplinarny i międzysektorowy ośrodek badawczo-rozwojowy w dziedzinie edukacji (tzw. learning studies). Połączy badania z zakresu antropologii, edukacji, psychologii i socjologii oraz nowych technologii i nauk inżynieryjnych, aby na kanwie zdobytej wiedzy tworzyć prototypy i innowacyjne rozwiązania edukacyjne, wspierające rozwój kompetencji kluczowych w XXI wieku. Centrum Nauki Kopernik już teraz tworzy cały kompleks budynków: gmach główny, planetarium i usytuowany tuż przy bulwarach wiślanych wystawienniczy Pawilon 512. Wszystkie łączy zielony teren parku Odkrywców. Siedziba Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego to kolejny ważny element tej przestrzeni. Stanie w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Nauki Kopernik i będzie z nim skomunikowana łącznikiem.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Waga dziedzictwa

Wartość inwestycji Muzeum Historii Żydów Polskich – Polin, wyniosła 167 mln zł (z czego udział miasta to blisko 89 mln zł). Jego powstanie to przykład partnerstwa publiczno- prywatnego. Muzeum jest centrum edukacyjnym i kulturalnym, służącym uświadomieniu wagi dziedzictwa, ze szczególnym naciskiem na edukację młodego pokolenia. Muzeum dostarcza odwiedzającym je Polakom, Żydom oraz przedstawicielom innych społeczności, wiedzy na temat historii Żydów polskich, bogactwa ich kultury oraz o wkładzie Żydów do kultury polskiej. czytaj więcej

W niespełna trzy lata od otwarcia, które miało miejsce w październiku 2017 r., Muzeum Historii Żydów Polskich Polin gościło na wystawie stałej milionowego zwiedzającego. Zorganizowaliśmy blisko 3 tys. zajęć edukacyjnych a z danych wynika, że spośród miliona gości około 45% stanowią uczniowie i młodzież z Polski i świata. Prawie połowa gości pochodzi z zagranicy, w tym m.in. z Azerbejdżanu, Ekwadoru, Japonii, RPA i Wietnamu. W kwietniu 2016 r. muzeum zostało wyróżnione nagrodą European Museum of the Year Award 2016. W tej edycji o tytuł najlepszej placówki ubiegało się 49 kandydatów z 24 krajów. Natomiast w listopadzie 2016 r. otrzymało nagrodę EMA (European Museum Academy Award) – jedno z najbardziej prestiżowych europejskich wyróżnień przyznawanych placówkom muzealnym. W kwietniu 2017 r. Komisja Europejska i Europa Nostra ogłosiły zwycięzców Nagrody Unii Europejskiej dla Dziedzictwa Kulturowego/Europa Nostra 2017, najwyższego wyróżnienia w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w Europie. Pierwszy raz w historii w kategorii „Edukacja, szkolenia i podnoszenie świadomości” nagroda Europa Nostra została przyznana polskiej instytucji – Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie – za realizację programu edukacyjnego „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Muzea i teatry

Inne inwestycje w przestrzeni kulturalnej Warszawy to także Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry oraz Muzeum Ordynariatu Polowego. Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry znalazło się w grupie 15 najlepszych realizacji architektonicznych w Polsce i zyskało nominację do prestiżowej nagrody przyznawanej co dwa lata przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i Fundację im. Miesa van der Rohe w Barcelonie. czytaj więcej

Przeprowadziliśmy też renowację i adaptację na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy. Utworzyliśmy w nich nowoczesne Centrum Interpretacji Zabytku, oddziału Muzeum Warszawy. Koszt projektu wyniósł 37,7 mln zł, w tym 20,6 mln zł przekazał Norweski Mechanizm Finansowy. Adaptacja zabytkowych budynków na siedzibę Muzeum Warszawskiej Pragi kosztowała 38 mln zł, w tym 12 mln zł pochodziło z funduszy unijnych. Na otwarcie wystawy stałej przekazaliśmy 4,6 mln zł. Innym ciekawym projektem jest stworzenie Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr (koszt prawie 35 mln zł, w tym środki norweskie wyniosły ponad 19 mln zł).

W kwietniu 2016 r., po ośmiu latach działalności i niemal dwóch latach modernizacji kompleksu budynków przy ul. Madalińskiego 10/16, zespół Krzysztofa Warlikowskiego rozpoczął pracę we własnej siedzibie na Mokotowie. Postindustrialna przestrzeń przekształciła się w oazę kultury i stała się jedną z najnowocześniejszych placówek kulturalnych w Warszawie. Nowy Teatr jest producentem spektakli teatralnych, festiwali, wydarzeń edukacyjnych. Działania teatru oparte są na udziale mieszkańców i animowaniu ich aktywności przy wykorzystaniu otwartej przestrzeni obiektu. W nowych budynkach teatru współfinansowaliśmy wraz z Unią Europejską modernizację zabytkowej hali warsztatowej.

Otworzyliśmy także nowe Muzeum Warszawy, które powstało w 11 staromiejskich kamienicach. Budżet inwestycji wyniósł 65 mln zł, z czego 18 mln zł przekazał Norweski Mechanizm Finansowy. W latach 2014-2017 prowadzony był projekt OdNowa, obejmujący modernizację, konserwację i digitalizację zabytkowych obiektów muzeum, a także realizację nowej wystawy głównej. Wielkie otwarcie odbyło się 9 i 10 czerwca 2018 r. W odrestaurowanych kamienicach przy Rynku Starego Miasta na gości czeka nowa wystawa główna, wystawy czasowe, różnorodny program zajęć i spotkań. Wystawa składa się z 7352 rzeczy w 21 gabinetach tematycznych. Wśród pokazywanych obiektów są oryginalne dzieła sztuki i rzeczy codzienne. Muzeum cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów – w pierwszym półroczu 2017 r. odwiedziło je ponad 65 tys. osób.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Ważny Dom Kultury

Warszawskie domy kultury są ważnym ogniwem realizacji przyjętego przez Radę Warszawy strategicznego „Programu rozwoju kultury do 2020 r. „Miasto i obywatele”. W Warszawie na podstawie tego dokumentu realizujemy szeroko zakrojoną politykę kulturalną, która uwzględnia zarówno twórców kultury, jak też jej odbiorców, którzy mają – zgodnie z założeniami – aktywnie w kulturze uczestniczyć, będąc nie tylko jej konsumentami, ale też współtwórcami. czytaj więcej

Na terenie Warszawy działalność kulturalną prowadzą 24 dzielnicowe domy kultury, z czego w ciągu ostatnich 11 lat zmodernizowaliśmy m.in.: Służewski Dom Kultury, PROM Kultury Saska Kępa, Wawerskie Centrum Kultury, Wolskie Centrum Kultury, Białołęcki Ośrodek Kultury, Trzy Pokoje z Kuchnią. Otworzyliśmy ponadto nowe placówki upowszechniania kultury m.in. nowoczesne mediateki, np. na Bielanach (koszt 12 mln zł), czy bibliotekę w Rembertowie (8 mln zł).

W październiku 2017 r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowej siedziby Domu Kultury Kadr na Mokotowie. Warszawiacy mogą się tu samorealizować, współtworzyć społeczne więzi – tak ważne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i wspieraniu tożsamości lokalnej, ale też uczyć otwartości na potrzeby innych. Kadr proponuje aż 100 rodzajów zajęć z tak różnych dziedzin, jak muzyka, taniec, sztuki audiowizualne, teatr, język i kultura oraz szeroko pojęty rozwój. Ich znaczna część adresowana jest do osób dorosłych. Działający już prawie 40 lat Dom Kultury Kadr, dzięki nowej siedzibie, stał się jeszcze nowocześniejszą instytucją edukacyjno-kulturalną. Ta zmiana ma charakter spektakularny, pozwala rozszerzyć dotychczasowy zakres i formułę działania placówki. Nowy Kadr to prawie 7 tys. m kw. powierzchni, z czego 3,2 tys. m kw. to przestrzeń użytkowa. Jest to zatem jeden z największych domów kultury w Warszawie! To trzy piętra nowoczesnej i dopasowanej do oczekiwań odbiorców oferty, w tym 15 pracowni edukacyjnych, studio nagraniowe, studio fotograficzne z cykloramą, liczne stanowiska multimedialne, kawiarnia, naszpikowana nowoczesną technologią sala widowiskowa mieszcząca 232 osoby, podwieszane pod sufitem instalacje artystyczne i wiele innych.

W 2017 r. został wmurowany kamień węgielny pod budowę Centrum Kultury Ursynowa. Przeznaczymy na tę inwestycję blisko 21,4 mln zł. Placówka będzie prowadziła działalność w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury. Obejmie edukację kulturalną, animację i rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Ważnym celem jej działalności będzie zachowanie dziedzictwa kulturowego i lokalnej tradycji. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na drugą połowę 2018 r.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

W obiegu międzynarodowym

Warszawa od 2015 r. jest częścią elitarnej, międzynarodowej organizacji World Cities Culture Forum, zrzeszającej przedstawicieli miast z całego świata, która stwarza możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń na temat problemów, z którymi zmagają się współcześnie samorządy i inne organizacje działające na rzecz rozwoju miast w zakresie kultury i jej wpływu na inne dziedziny życia mieszkańców. czytaj więcej

Od 2010 r. Warszawa gości w Paryżu, organizując festiwal „Chopin au Jardin du Luxemburg”. Pomysł przeniesienia Koncertów Chopinowskich z Łazienek Królewskich do stolicy Francji zyskał w ciągu siedmiu lat tysiące wielbicieli. Projekt realizowany jest we współpracy z Instytutem Polskim w Paryżu i francuskim senatem.

Na scenach międzynarodowych bardzo często prezentują się zespoły TR Warszawa, Nowego Teatru i Orkiestry Sinfonia Varsovia. Tylko w ostatnich latach ich spektakle bądź koncerty były prezentowane między innymi w Nowym Jorku, Los Angeles, Toronto, Montrealu, Buenos Aires, Tel Avivie, Seulu, Dublinie, Londynie, Lizbonie, Paryżu, Amsterdamie, Atenach, Wiedniu, Berlinie, Monachium, Budapeszcie, Belgradzie czy Sankt Petersburgu. Ich zespoły, aktorzy i muzycy, zdobywają szereg prestiżowych nagród i wyróżnień. TR Warszawa zdobył m.in. honorową nagrodę na Istanbul Theatre Festival dla reżysera Grzegorza Jarzyny oraz Grand Prix (nagroda dla najlepszego spektaklu) na 6. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia dla Nietoperza. Reżyser Nowego Teatru Krzysztof Warlikowski został uhonorowany francuskim Orderem Literatury i Sztuki, a Orkiestra Sinfonia Varsovia otrzymała Perłą Honorową w kategorii Kultura, przyznaną przez Kapitułę Laureatów IX edycji Pereł Honorowych wydawnictwa Polish Market.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400