link prowadzi do strony głównej Sami Zobaczcie

Pobierz
broszurę
(8,85 MB, PDF)

WIĘCEJ MIESZKAŃ DLA WARSZAWIAKÓW

Więcej mieszkań dla Warszawiaków

W ciągu jedenastu lat zapewniliśmy warszawiakom 20 tys. mieszkań. Nie tylko budujemy, ale intensywnie remontujemy opuszczone lokale, tak aby jak najwięcej mieszkańców mogło z nich skorzystać, bez względu na wiek czy dochody. Naszym celem jest zwiększenie do 2030 r. zasobu miejskiego do 100 tys. mieszkań. Od 2014 roku dajemy mieszkańcom lokali komunalnych, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, możliwość odpracowania długów czynszowych. czytaj więcej

Dzięki temu część lokatorów zmniejszyła swoje zadłużenie łącznie o ponad 1,2 mln zł. Pomagamy mieszkańcom z budynków dekretowych. Od 2007 roku udzieliliśmy pomocy 3,5 tys. rodzin. Powołaliśmy też pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw rozwiązywania problemów lokatorów z domów objętych roszczeniami, który na co dzień spotyka się z lokatorami i pomaga im w sytuacjach kryzysowych. Wprowadziliśmy w życie „małą ustawę reprywatyzacyjną”, dzięki której wybudzamy „śpiochy”.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Budujemy, remontujemy, aby warszawiacy mieli mieszkania

Obecnie w Warszawie jest blisko 85 tys. mieszkań miejskich (w tym 2,6 tys. zrealizowanych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego). W latach 2006 -2017 powstało ponad 3,6 tys. lokali (w tym 500 w systemie TBS), a ponad 300 jest w budowie. Dla porównania, w latach 1996 – 2006 r. powstało 1925 lokali komunalnych. Najwięcej nowych mieszkań komunalnych znajduje się na Targówku, Pradze-Północ, Woli, Bemowie, Białołęce, Żoliborzu, we Włochach, Ursynowie, w Wawrze oraz na Bielanach. czytaj więcej


W ciągu ostatnich jedenastu lat wyremontowaliśmy ponad 17 tys. pustostanów. Z roku na rok remontujemy coraz więcej lokali i przeznaczamy na ten cel coraz więcej pieniędzy. Łącznie, w latach 2007-2017 na odnowienie pustostanów wydaliśmy 288 mln zł. Najwięcej pustostanów oddaliśmy do użytku na Woli i w Śródmieściu – po 3 tys. lokali, na Mokotowie i Pradze–Północ – po 2,5 tys. lokali i na Pradze-Południe – 2 tys.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Lokatorzy mogą odpracować długi czynszowe

Od 2014 roku mieszkańcy lokali komunalnych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, mogą odpracować długi czynszowe. Rodzaj usług i ich wycena zostały określone przez poszczególne dzielnice. Najpopularniejsze prace to sprzątanie ulic, podwórek, malowanie, drobne prace remontowe, porządkowanie archiwów. Jeżeli lokator z różnych przyczyn nie jest w stanie osobiście odpracować zadłużenia, to może to za niego zrobić np. ktoś z rodziny czy przyjaciół. Do tej pory, w 13 dzielnicach zawarto 880 porozumień z lokatorami. To pozwoliło zmniejszyć ich zadłużenie łącznie o ponad 1,2 mln zł. czytaj więcej


W 2015 r. wprowadziliśmy program umarzania długów, do którego przystąpiło ponad 3 tys. osób. Przy spłacie części zadłużenia umarzamy jednorazowo lub w ratach pozostałą jego część. Mieszkańcy domów komunalnych mogą ubiegać się również o umorzenie lub rozłożenie na raty zadłużenia, dostosowując wysokość rat do swoich możliwości finansowych. Staramy się pomóc lokatorom, zanim będą mieli duże zaległości. Osobę, która zaczyna mieć kłopoty z regularnym płaceniem czynszu, już w pierwszym miesiącu informujemy o możliwości ubiegania się o obniżkę czynszu, dodatek mieszkaniowy, czy też o zamianę mieszkania na lokal mniejszy, z niższym czynszem. Pomoc lokatorom daje widoczne efekty – w Warszawie zmniejsza się liczba dłużników; w 2017 r. w stosunku do 2011 r., o ponad 40%.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Koniec ze „śpiochami”

Ponad rok temu, we wrześniu 2016 r. weszła w życie mała ustawa reprywatyzacyjna. Nowe przepisy wprowadziły zmiany w procesie zwrotów nieruchomości, pozwalając nam na wydawanie decyzji odmownych i zakończenie postępowań dotyczących „śpiochów”, czyli nieruchomości, co, do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wnioskodawcy zaprzestali później dalszych działań zmierzających do ich odzyskania. czytaj więcej

Ogółem, na podstawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wydaliśmy już 312 decyzji, w tym 147 odmownych.
Nie musimy już zwracać nieruchomości wykorzystywanych na cele publiczne, takich jak szkoły, przedszkola czy domy opieki. Od roszczeń uwolniliśmy już 57 tego typu obiektów i działek.
Opublikowaliśmy też ogłoszenia dotyczące 210 „śpiochów”. Wydaliśmy już 49 decyzji umarzających postępowania reprywatyzacyjne odnośnie 42 „śpiochów”. Kolejne są przygotowywane.
Mała ustawa wprowadziła także zapisy dotyczące sprzedaży praw i roszczeń dekretowych, których trzeba dokonywać u notariusza, a prezydent, jako organ reprezentujący miasto oraz Skarb Państwa (stronę publiczną) może skorzystać z prawa pierwokupu. Ratusz skorzystał z tego prawa jedenaście razy. Zwiększyliśmy też budżet przeznaczany na ten cel w budżecie o 3 mln zł.
Co ważne – mała ustawa zmieniła też zapisy odnośnie kuratorów. Sądy nie mogą już ustanawiać kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, co do której istnieją niewątpliwe przesłanki, że od dawna nie żyje. Warto podkreślić, że do tej pory sądy ustanawiały kuratora nie analizując dokładnie wieku osoby, dla której go ustanawiały.
Mała ustawa reprywatyzacyjna, której projekt przygotowaliśmy, nie wystarcza jednak do uregulowania wszystkich spraw dekretowych. W polskim prawie nadal brakuje zapisów dotyczących wypłaty rekompensat za utracony majątek, ochrony lokatorów objętych decyzjami reprywatyzacyjnymi i zakazu wydawania budynków, w których są mieszkania komunalne (miała to uregulować duża ustawa reprywatyzacyjna, której projekt złożyliśmy do Sejmu RP we wrześniu 2016 r.).

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

W Warszawie systemowa pomoc od 2009 roku

Wprowadziliśmy systemowe rozwiązania pomagające mieszkańcom z budynków dekretowych. Od 2007 roku udzieliliśmy pomocy 3,5 tys. rodzin. W zależności od sytuacji życiowej, wieku i dochodów, mieszkańcy z budynków zwróconych otrzymują lokale komunalne, mieszkania będące w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego (osoby o wyższych dochodach), lokale zamienne w związku z decyzją Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego oraz lokale socjalne. W 2016 roku przeszkoliliśmy radców prawnych w zakresie pomocy lokatorom z „budynków dekretowych” w ramach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. czytaj więcej

Dla mieszkańców domów objętych dekretem przygotowaliśmy poradniki o pomocy mieszkaniowej. Dostępne są one w urzędach dzielnic i na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy (www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl).

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Pełnomocnik prezydenta pomaga

Od 2016 roku mamy pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw rozwiązywania problemów mieszkaniowych lokatorów z budynków objętych roszczeniami. Pełnomocnik spotyka się z mieszkańcami i pomaga im w sytuacjach kryzysowych. Zapobiega eksmisjom i uczestniczy w postępowaniach, pośredniczy w kontaktach z właścicielami, zarządcami, dostawcami mediów oraz z instytucjami zewnętrznymi (policją, sądami, komornikami). czytaj więcej

Pełnomocnik działa w ścisłej współpracy z burmistrzami dzielnic objętych działaniem dekretu, jak i z biurami, których kompetencje mogą być istotne dla lokatorów. Wypracowane rozwiązania konsultuje z Komisją Dialogu Społecznego, którą powołaliśmy przy pełnomocniku. W skład komisji wchodzi 17 Stowarzyszeń Lokatorskich. Pełnomocnik współpracuje również z organizacjami pozarządowymi w indywidualnych sprawach lokatorów i wraz z nimi szuka rozwiązań, które umożliwiają udzielenie skutecznej pomocy mieszkańcom.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Myślimy o przyszłości

Więcej mieszkań, wyższy standard, remont wszystkich pustostanów, likwidacja pieców, wsparcie najsłabszych oraz mieszkańcy bez długów czynszowych – to priorytety nowego programu gospodarki miejskimi lokalami na następnych 5 lat (2018-2022). Dodatkowo, pod koniec 2017 r. radni Warszawy przyjęli „Politykę mieszkaniową – Mieszkania2030”. czytaj więcej

Razem z ekspertami i mieszkańcami określiliśmy wyzwania oraz kierunki rozwoju polityki mieszkaniowej. Wyzwaniem jest przygotowanie oferty dla wszystkich warszawiaków – bez względu na wiek czy dochody. Celem jest zwiększenie do 2030 r. zasobu miejskiego do 100 tysięcy mieszkań. Oferta mieszkaniowa musi odpowiadać na takie wyzwania, jak starzenie się społeczeństwa, pomoc najsłabszym, migracje, konkurencja o talenty, podnoszenie jakości zasobu oraz zrównoważony rozwój miasta.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Społeczna Agencja Najmu, czyli mieszkania i praca dla najbardziej potrzebującyc

Warszawa razem z Fundacją Habitat for Humanity Poland utworzyły Społeczną Agencję Najmu, czyli program wynajmu niedrogich mieszkań i kompleksowego wsparcia. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Dzięki niej mieszkania otrzymają rodziny lub osoby, które są w bardzo trudnej sytuacji życiowej i nie stać ich na wynajem komercyjny. Mieszkania i wsparcie ze strony fundacji oraz innych miejskich instytucji ma pomóc w wyjściu z kryzysowej sytuacji.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400