Sami zobaczcie

AKTYWNI SENIORZY

Dobre życie dla seniora

Warszawa dba o seniorów i w porozumieniu z nimi tworzy warunki do dobrego i aktywnego życia Od 2014 roku działa Warszawska Rada Seniorów, która współpracuje m.in. przy planowaniu działań na rzecz osób starszych. W jej skład wchodzi obecnie 20 osób –przedstawiciele różnych środowisk: rad seniorów w dzielnicach, Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów, Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, prezydenta stolicy, rady miasta. Liczba osób starszych zaangażowanych w rady seniorów stale się powiększa i lokalnie jest ich już 16 w dzielnicach – łącznie ponad 170 osób. Wspieramy również inne inicjatywy obywatelskie na rzecz seniorów. W 2016 roku po raz pierwszy, a w 2017 roku- powtórnie, Obywatelski Parlament Seniorów, pozbawiony swojego miejsca w Sejmie, obradował w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.


Mamy „Standardy dostępności”

W 2017 roku wprowadziliśmy jeden z przełomowych dokumentów w skali całego kraju. „Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy” to zbiór wymagań i wytycznych opisujących, jak projektować i realizować inwestycje, aby każdy mógł z nich korzystać: senior, małe dziecko, osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Dokument wskazuje, jak planować i wykonywać m.in. chodniki, przejścia dla pieszych, przystanki, miejsca parkingowe, systemy informacji miejskiej – głosowej czy dotykowej. czytaj więcej

Te standardy są po to, aby przestrzeń miasta była jak najbardziej dostępna dla wszystkich mieszkańców uwzględniając różne potrzeby i możliwości wynikające z wieku i sprawności. Standardy dostępności oparte są na zasadach projektowania uniwersalnego. Zarządzenie o standardach dostępności zobowiązuje jednostki i spółki miejskie do stosowania tych zapisów w praktyce – od planowania, projektowania, przez realizację po utrzymanie infrastruktury. Rekomendujemy stosowanie tych standardów także przez inne podmioty niezależne od samorządu warszawskiego – przez zewnętrznych inwestorów, developerów i inne instytucje.


Uniwersytety Trzeciego Wieku

Od kilku lat dofinansowujemy działalność 19 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, z których korzysta ok. 5 000 seniorów. Uniwersytety Trzeciego Wieku cieszą się ogromną popularnością wśród seniorów. Dzięki nim zdobywają nową wiedzę, zawierają znajomości oraz pozostają aktywni i twórczy. Innym miejscem spotkań seniorów, a także wszystkich chętnych do działania na rzecz osób starszych, m.in. organizacji pozarządowych, młodzieży, wolontariuszy, będzie powstające na Muranowie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”.


Nowe technologie dla seniorów

Coraz więcej osób starszych jest zainteresowanych nowoczesnymi technologiami. Dlatego od 2013 r. realizujemy projekt „Warszawski e-senior”. W tym czasie sfinansowaliśmy blisko 500 kursów komputerowych, w których wzięło udział około 3000 osób. Podczas kursów seniorzy mogli nauczyć się podstaw obsługi komputera i internetu: m.in. pisania i edytowania tekstów, wyszukiwania informacji w internecie, korzystania z poczty elektronicznej. czytaj więcej

Ponadto każdy z uczestników otrzymał bezpłatnie podręcznik do nauki „Warszawski e-podręcznik seniora”, dzięki któremu mógł utrwalić zdobytą wiedzę i umiejętności w domu. Dodatkowa platforma edukacyjna stworzona specjalnie dla seniorów, pomaga samodzielnie dokształcać się i podnosić swoje umiejętności.

W 2017 r. ruszyły również szkolenia dla 1000 niewidomych lub słabowidzących warszawiaków z użytkowania smartfonów i aplikacji mobilnych. Kolejnym etapem jest dofinansowanie przez ratusz zakupu smartfonów z aplikacją „Wirtualna Warszawa”, która pozwala poruszać się po Warszawie osobom z niepełnosprawnością wzrokową. Na ten cel ratusz przeznacza nie mniej niż 1 mln zł.

Z@OPIEKOWANI to program opieki nad osobami starszymi współfinansowany ze środków unijnych. W projekcie pilotażowym 40 mieszkańców, mających powyżej 60 lat, otrzymało wsparcie w postaci usług opiekuńczych połączonych z teleopieką wykorzystującą nowe technologie i wzmacniającą poczucie bezpieczeństwa starszych osób. Osoby niewychodzące z domu zostały m.in. wyposażone w elektroniczne opaski. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia mogą wezwać pomoc przez wciśnięcie przycisku SOS znajdującego się na opasce. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON i 7 ośrodkami pomocy społecznej. Wartość projektu to blisko 1 mln zł.

Szczególną pomocą okazały się Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora, uruchomione w 2016 r. Można w nich bezpłatnie skorzystać z pomocy doradcy w kwestiach związanych z obsługą komputera, Internetu czy innych urządzeń cyfrowych. Zakres udzielanych porad to m.in.: instalacja i korzystanie z systemów operacyjnych, jak np. Windows XP, obsługa poczty e-mail, korzystanie z serwisów społecznościowych (np. Facebook), ale też poszukiwanie informacji lub pracy przez Internet oraz pomoc w obsłudze telefonu komórkowego. Obecnie działa ich 30 - w każdej dzielnicy. W Warszawie w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora udzieliliśmy ponad 7000 porad dla 2300 mieszkańców. Organizujemy również wykłady tematyczne, których do tej pory odbyło się ponad 30, a wzięło w nich udział około 300 osób. Wykłady o nowych technologiach towarzyszą też Warszawskim Dniom Seniora, oswajając z nowinkami najstarszych mieszkańców stolicy.


Centrum Alzheimera

Wyjątkowo potrzebnym miejscem okazało się wybudowane w 2011 r. Centrum Alzheimera. To jedyna w Polsce publiczna, specjalistyczna placówka terapeutyczna, rehabilitacyjna i opiekuńcza przeznaczona dla osób cierpiących na tę chorobę. Codziennie korzysta z niej 170 osób. Dodatkowo w Centrum uruchomiliśmy Geriatryczne Centrum Medyczne. W placówce można skorzystać z podstawowej opieki zdrowotnej, z rehabilitacji oraz poradni specjalistycznej z lekarzami geriatrami, neurologami, a także psychiatrami.


Warszawskie Dni Seniora

Od kilku lat organizujemy Warszawskie Dni Seniora. Przykładowo, w 2017 r. 22 tys. seniorów skorzystało z oferty 370 różnorodnych wydarzeń. Od 2016 r. starsi warszawiacy wybierają „Miejsca Przyjazne Seniorom”. Celem akcji jest wyróżnienie i promowanie instytucji, organizacji i miejsc otwartych na potrzeby osób starszych – bez barier architektonicznych, oferujących atrakcyjne produkty, usługi i zniżki; miejsc, w których seniorzy czują się swobodnie, są uprzejmie traktowani oraz obsługiwani. W 2016 r. przyznano 19 takich wyróżnień.


Nieodpłatna pomoc prawna

Mieszkańcy stolicy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą już od wielu lat korzystać z darmowych porad prawnych. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest m.in. seniorom, którzy ukończyli 65 rok życia, kombatantom i weteranom. W Warszawie działa 35 punktów, w których doradzają adwokaci i radcy prawni. Pomoc ma charakter konsultacyjny, polega na poinformowaniu o przysługujących prawach i sposobie rozwiązania problemu oraz udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma. Do tej pory udzieliliśmy warszawiakom ok. 16 tys. bezpłatnych porad prawnych.